Channels

Theology Learn Tutorials

This channel provides a list of tutorials and documents to help you navigate the Theology Learn platform. Please feel free to email us at info@theologylearn.org if you need assistance in any manner.

Africa Christian Network

Africa Christian Network Equips, Empowers and Encourages congregations and ministries to fulfill their calling as they continue to minister to people.

Bybelskool.com

Eksegetiese materiaal van die hele Bybel word op gebruikersvriendelike wyse aangebied. Daar kan hoofstuk vir hoofstuk deur die Bybel gewerk word met inligting, kommentaar en agtergrond wat die leser help om die teks beter te verstaan. Stiltetyd en kleingroepe ontvang ook die Bybelgedeelte vir die dag saam et ‘n bydrae oor die teks en konteks, sowel as die boodskap en betekenis. Die basiese werkswyse wat gevolg word, is: Lees Luister Leef. Op hierdie wyse word die teks op voetsoolvlak toegepas. Besoek ons webblad by https://bybelskool.com

Ratio Christi South Africa

Ratio Christi (Latin for ‘The Reason of Christ’) is a global movement that equips university students and faculty to give historical, philosophical and scientific reasons for following Jesus Christ, and to engage with the prevalent ideas in the culture around them. Bringing together faith and reason to establish the intellectual voice of Christ in the University, Ratio Christi is planting student and faculty-led apologetics clubs at universities around the world.

South Field Ministerial Program.

The South Field of the Church of the Nazarene to provide ministerial studies towards ordination.

Ecclesia Church Online

Ecclesia Church Online is a place where people can meet Jesus, engage in life-giving community, and everyone is welcome. We believe in creating a space where people can have authentic encounters with Christ, discover their gifts and use them for God's glory.

Ecclesia Theological Center

Ecclesia Theological Center focuses on providing theological training in any format. We also cover most disciplines and are continually busy to roll out fresh courses.

Become a Partner